Capitalpanda | Ako sa vyvarovať aj neserióznych, či priamo podvodných hráčov na trhu

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Statement.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Ako sa vyvarovať aj neserióznych, či priamo podvodných hráčov na trhu

 1. Obchodník by mal byť vždy obozretný, a to nielen v zadávaní svojich obchodných príkazov, ale už vo fáze, kedy všetko začína, konkrétne pri výbere svojho brokera alebo makléra. Pozrite sa na našich šesť tipov, čoho by ste sa mali hneď od začiatku vyvarovať: Obchodné podmienky: vždy sa uistite, že vami zvolený maklér uvádza na svojich webových stránkach celú dokumentáciu vrátane podrobných obchodných podmienok.

 2. Profesijná spôsobilosť: hoci je často ťažké dopredu odhadnúť profesijné schopnosti vášho makléra, veľa vám napovie kvalita a prítomnosť postov, správ a analýz na jeho webovej stránke. Veľa tiež povie jeho ochota s vami komunikovať. Odporúčame vždy skontrolovať (osobne alebo telefonicky), že s vami komunikujú skutoční ľudia a nie obchodujúci roboti.

 3. Licencia a predpisy: jedným z dôležitých krokov pred vlastným podpísaním zmluvy je kontrola licencie vášho makléra. Váš maklér by vám mal poskytnúť svoju adresu, číslo licencie a informácie o svojom nadradenom orgáne. Na príslušnosti tohto regulačného orgánu totiž závisí ponuka využitia obchodných nástrojov. Niektoré trhy totiž majú svoje pravidlá ohľadom obmedzovania pákového efektu a dostupných finančných nástrojov.

 4. Podozrivé náznaky: v prípade obchodovania s rizikovými nástrojmi, ako napr. CFD, odporúčame začínať s menšími čiastkami. Spoľahlivosť vášho makléra môžete overiť aj stiahnutím finančných prostriedkov.

 5. Režim podvodného vymáhania: niektorí obchodníci založili svoje podnikanie na tom, že lákajú informácie z klientov, ktorí sú v strate. Zaväzujú sa, že im pomôžu stratené financie dostať späť. Väčšinou toto podvodné správanie začína pri "konzultácií zadarmo". Buďte obozretní a za žiadnu cenu takýmto ľuďom nedávajte žiadne osobné údaje, a už vôbec nie informácie o vašej kreditnej karte.

 6. Webové stránky obsahujúce recenzie: rad takzvaných nezávislých recenzných webov slúži len na to, aby "prihrala" klientov brokerom, ktorí web skryto financujú. Takéto weby spoznáte podľa okatej reklamy, ktorá týmto brokerom nahráva, ale aj podľa čiernobieleho videnia brokerského trhu.