🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

A kereskedés kockázatos, és az egész befektetése veszélyben lehet

CapitalPanda | Dokumentumok

Dokumentumok

Személyes vagy vállalati üzleti számlát szeretne nyitni? Az alábbiakban minden fontos információt megtalál a szükséges dokumentumokról, amelyek segítenek a gyors és problémamentes regisztrációban.

Céges számla

Ha az ügyfél számlát szeretne nyitni a kereskedelme, cége vagy más típusú gazdasági társasága számára, a következő tényeket igazoló dokumentumokat kell benyújtania (egy dokumentum egyszerre több tényt is bizonyíthat)

 • a cégjegyzékben szereplő cégjegyzékszám;

 • a társaság bejegyzett neve és a cégnév (ha eltér a bejegyzett névtől);

 • a társaság létesítő okirat szerinti székhelye és telephelyei, ha azok eltérnek a társaság létesítő okirat szerinti székhelyétől;

 • az igazgatótanács tagjai, ügyvezetők vagy más, a társaság nevében eljárni jogosult személyek;

 • a vállalat döntése a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről.

 • a vállalat döntése a számlanyitásról.

 • a társaság végső tulajdonosainak listája, kivéve azokat a nyilvánosan jegyzett társaságokat, amelyeket valamely európai szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű közzétételi és átláthatósági követelményekkel rendelkező harmadik piacon jegyeznek;

 • a társaság tulajdonosainak képviselőjeként eljáró bejegyzett tulajdonosok listája.

A kért tényeket igazoló valamennyi dokumentum eredeti példányát vagy hitelesített másolatát be kell nyújtani.

Bizonyítandó dokumentumok:

 • Kivonat a cégjegyzékből;

 • Alapító Szerződés;

 • Alapszabály;

 • Szociális szerződés;

 • A társaság azon határozatának formája, hogy kijelöl egy olyan képviselőt, aki jogosult a számlához való hozzáférésre (1. melléklet);

 • A vállalat számlanyitási határozatának formanyomtatványa (2. melléklet). Ha a bejegyzett tulajdonos a végső tulajdonosok képviselőjeként jár el, a következőkre van szükség:

  • a szerződés és a képviseletek másolata

  • A következő személyek POI-ja és POR-ja:

   • a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő;

   • a végső tulajdonosok;

   • a tulajdonosok képviselője

Megjegyzés: Az alkalmazandó szabályozási keretrendszer (Általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 és a 2014/65/EU irányelv - MiFID II) értelmében a Társaság az Ügyfél személyes adatait, kereskedési információit, számlanyitási dokumentumait, kommunikációját és minden egyéb, az Ügyféllel kapcsolatos adatot tartalmazó nyilvántartást az Ügyfél kereskedelmi kapcsolatának megszűnését követően legalább 5 (öt) évig megőrzi. Ha a nemzeti jog másként nem rendelkezik, ez az illetékes hatóság (CySEC) kérésére legfeljebb 7 (hét) további évre szól.

Személyes számla

Ügyfélregisztrációhoz szükséges dokumentumok

Az ügyfélszámla aktiválása előtt az ügyfélnek be kell nyújtania nekünk a személyazonosságát és lakóhelyét igazoló dokumentumokat.

Személyazonosság igazolása - ügyfél személyazonosságának igazolása

Az alábbi azonosító okmányok egyikének másolata

 • Útlevél – kétoldalas fénykép (MRZ vonalak jól láthatóak);

 • Személyi igazolvány – kétoldalas (MRZ vonalak jól láthatóak);

 • Vezetői engedély – mindkét oldal.

A másolatnak tartalmaznia kell:

 • Vezeték - és keresztnév;

 • Születési idő;

 • A lejárati dátumnak érvényesnek kell lennie.

* Az Személyi igazolványon szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztrációkor megadott címmel.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, módosított 188(I)/2007. évi 188. törvény 66. szakaszának (2) bekezdése szerint: "Tilos a pénzügyi vagy egyéb üzleti tevékenységet folytató személyek számára névtelen vagy számozott számlákat vagy a hivatalos személyazonosító okmányokban feltüntetettől eltérő pénznemben vezetett számlákat nyitni vagy fenntartani".

Ezért kérjük, hogy regisztrációját olyan pontos adatokkal töltse ki, amelyek megfelelnek a személyazonossági és tartózkodási okmányaiban szereplő adatoknak.

A tartózkodás igazolása - AZ ÜGYFÉL TARTÓZKODÁSÁNAK IGAZOLÁSA

Lakcímet igazoló okmány – ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

A lakóhely igazolásának célja, hogy megtudja, hol lakik az ügyfél általában, ami nem feltétlenül egyezik meg az állandó lakóhely címével. Ezért van szükség például egy villanyszámlára, mert feltételezzük, hogy az ügyfél ott fizeti a villanyszámlát, ahol ténylegesen lakik.

Az alábbi dokumentumok egyikének másolatára van szükségünk:

 • közüzemi számla vagy számla: villany, gáz, víz, hulladék;

 • internetes számla;

 • vezetékes számla;

 • számlakivonat (bank- vagy hitelkártya);

 • bérleti szerződés vagy bérleti számla;

 • állami lakcímigazolás;

 • jelzáloghitel;

 • hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, városi hivatal, adódokumentum, választási levél, az állami társadalombiztosítási társaság dokumentuma).

A másolatnak tartalmaznia kell:

 • Vezeték- és keresztnév;

 • Cím;

 • Dátum (a dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi).

A következő dokumentumokat nem fogadjuk el:

 • biztosítás (Aegon, gépjármű-biztosítás stb.);

 • mobil számla;

 • kézzel írt dokumentumok.

Ügyfél aktiválási eljárás:

Az ügyfélszolgálati részleg felülvizsgálja és jóváhagyja az ügyfél dokumentumait, majd aktiválja a kereskedési számlát a kereskedéshez.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a BCM Begin Capital Markets CY Ltd ("BCM") fenntartja a jogot, hogy további információkat vagy dokumentációt kérjen, amennyiben az szükséges az Ön kereskedési számlájának aktiválásához. Ilyen esetben a BCM egyik tisztviselője felveszi Önnel a kapcsolatot.

A vonatkozó törvény és irányelv szerint "Az ügyfél/ haszonhúzó személyazonosságának ellenőrzésére fordított összesített idő nem haladhatja meg az első kapcsolatfelvételtől számított 15 napot". "Ha az ügyfél / haszonhúzó személyazonosságának ellenőrzése nem fejeződik be az előírt 15 napos időkereten belül, az üzleti kapcsolat kezdeményezését az időkeret lejártának napján meg kell szüntetni, és az összes befizetett pénzeszközt / haszonhúzónak vissza kell juttatni az ügyfélnek, ugyanarra a bankszámlára, ahonnan származik. A visszatérítési eljárást haladéktalanul végre kell hajtani, függetlenül attól, hogy az ügyfél kérte-e a pénzeszközök visszatérítését. "

Megjegyzés : Az alkalmazandó szabályozási keret – az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 és a 2014/65/ EU irányelv – MiFID II.– értelmében a Társaság az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább 5 (öt) évig nyilvántartást vezet az Ügyfél személyes adatairól, üzleti adatairól, számlanyitással, kommunikációval kapcsolatos dokumentumairól és az Ügyféllel kapcsolatos mindenneműadatról. Ha a nemzeti jog másként nem rendelkezik, ezt az illetékes hatóság (CySEC) kérésére további 7 (hét) évig kell alkalmazni.

Egyéb dokumentumok

Ha az ügyfél a családjával él, és nem tud saját nevében lakóhelyi igazolást küldeni, megkérjük, hogy valamelyik családtagjától (anya, apa, feleség, férj) küldje el a következő dokumentumokat:

 • Személyazonosító okmány;

 • A címet megerősítő dokumentum;

 • Anya/apa esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonatát kérjük;

 • Házastárs esetén házassági anyakönyvi kivonatot kérünk.

Hitelkártya

A hitelkártya-csalások megelőzése érdekében szükségünk van az ügyfelek hitelkártyájának másolatára.

A MÁSOLATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • A jogosult neve,

 • A hitelkártyaszám első 4 számjegye és utolsó 4 számjegye;

 • Esedékesség (még érvényes);

 • A birtokos aláírása (CVV2 kód kitakarva).

 

Azokat az ügyfeleket, akiknek nagyszámú hitelkártyamozgása van, felkérjük, hogy küldjenek egy DOD (Declaration of Deposits / Számlakivonatot).

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha átutalással fizet be, a hitelkártya/betéti kártya elő- és hátoldalának szkennelt másolatára nincs szükség. Ebben az esetben az átutalási bizonylat / SWIFT másolatát kell átadnia nekünk.