VÁLLALATI SZÁMLA

Amennyiben az ügyfél szeretne egy számlát nyitni üzlete (saját vállalkozása), vállalata vagy egyéb üzleti szervezete számára, bizonyítania kell, illetve rendelkezésünkre kell bocsátania dokumentumokat, amelyek alátámasztják az alábbiakat (egy dokumentum egyszerre több tényt is igazolhat):

 • a vállalat cégjegyzékszáma;

 • a bejegyzett vállalati név és üzleti név (ha az eltér a bejegyzett névtől);

 • a vállalat székhelye és az üzleti tevékenység telephelye, ha az eltér a bejegyzett székhelytől;

 • igazgatók, vezetők vagy más személyek, akik jogosultak a vállalat nevében eljárni;

 • vállalati döntés egy képviselő kijelöléséről, aki jogosult a számlához hozzáférni;

 • a vállalat döntése számla nyitásáról;

 • a vállalat haszonélvezőinek listája, kivéve a nyilvánosan működő társaságok esetén, amelyek az európai szabályozott piacon vagy egy harmadlagos piacon (ahol egyenértékűek a közzétételre és átláthatóságra vonatkozó követelmények) helyezkednek el;

 • a bejegyzett tulajdonosok listája, akik a vállalat (kinevezett) tulajdonosainak képviselőiként járhatnak el.

A követelményeket alátámasztó összes eredeti dokumentumot vagy azok hiteles másolatát el kell juttatnia vállalatunkhoz.

A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • cégkivonat a cégjegyzékből;

 • alapító okirat;

 • alapszabály;

 • társasági szerződés;

 • a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kinevezéséről hozott döntéssel kapcsolatos űrlap (1. sz. melléklet);

 • a számla nyitásáról hozott döntéssel kapcsolatos űrlap (2. sz. melléklet).

Amennyiben a bejegyzett tulajdonos jár el a haszonélvezők (kinevezett) képviselőjeként, a következő dokumentumok szükségesek:

 • a képviseleti megállapodás másolata (megbízási szerződés);

 • a következő személyek személyazonosságát és tartózkodási helyét igazoló dokumentumok:

– a számlához hozzáférési jogosultsággal rendelkező képviselő; – a haszonélvező; – a tulajdonos (kinevezett) képviselője.

LAKOSSÁGI SZÁMLA

AZ ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az élő ügyfélszámla aktiválását megelőzően minden ügyfélnek kötelező személyazonosságát és tartózkodási helyét igazoló dokumentumokat szolgáltatnia számunkra.

Személyazonosságot igazoló okmány – AZ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA

A következő dokumentumok egyikének másolata:

 • útlevél – mindkét oldal, fotóval (jól olvasható MRZ zóna);

 • személyazonosító igazolvány – mindkét oldal (jól olvasható MRZ zóna);

 • vezetői engedély – mindkét oldal.

A másolatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • teljes név;

 • születési dátum.

 • Az okmánynak érvényesnek kell lennie.

* A személyazonosságot igazoló okmányon szereplő cím eltérhet a regisztrációkor megadott címtől.

Tartózkodási helyet igazoló okmány – AZ ÜGYFÉL TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK IGAZOLÁSA

A tartózkodási hely ellenőrzésének a célja kideríteni azt a címet, ahol az ügyfél többnyire tartózkodik, amely nem feltétlenül egyezik a lakcímével. Azért van szükségünk közüzemi számlára (például villanyszámla), mert azt feltételezzük, hogy ahol az ügyfél fizeti a számláit, valójában ott tartózkodik.

A következő dokumentumok egyikének másolata szükséges:

 • közüzemi számla: elektromosság, gáz, víz, szemét;

 • internetszámla;

 • vonalastelefon-számla;

 • számlakivonat (bankszámla vagy hitelkártya);

 • lízingmegállapodás vagy bizonylat a lakbérről;

 • hatósági igazolás a tartózkodási helyről;

 • jelzáloghitel;

 • hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, közigazgatás, adóhatóság, választói igazolvány, állami társadalombiztosítás).

A másolatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • teljes név;

 • cím;

 • dátum (a dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi).

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT NEM FOGADJUK EL

 • biztosítás (autóbiztosítás);

 • számla (mobil, telefon);

 • kézzel írt dokumentumok.

Az ügyfélaktiválás folyamata:

Ügyféltámogatási munkatársaink megtekintik és jóváhagyják az ügyfél dokumentumait; a kereskedési osztály munkatársai pedig aktiválják az ügyfél kereskedési számláját.

EGYÉB DOKUMENTUMOK

Amennyiben az ügyfél a családjával él, és nem tud az ő nevére szóló, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot küldeni, akkor kérjük, hogy küldje el a családtag (anya, apa, feleség vagy férj) nevére szóló alábbi dokumentumokat:

 • személyazonosságot igazoló okmány;

 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum;

 • anya/apa esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonata szükséges;

 • feleség/férj esetén a házassági anyakönyvi kivonat szükséges.

Amenyiben az ügyfél nem a saját kártyáját/számláját használja a pénzutaláshoz, de a letétként elhelyezett pénz az anyja/apja/felesége/férje számlájáról érkezik, akkor kérjük, hogy küldje el a családtag (anya, apa, feleség vagy férj) nevére szóló alábbi dokumentumokat:

 • személyazonosságot igazoló okmány;

 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum;

 • anya/apa esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonata szükséges;

 • feleség/férj esetén a házassági anyakönyvi kivonat szükséges;

 • a családtag bankszámlakivonata;

 • nyilatkozat a letétet elhelyező harmadik féltől.

HITELKÁRTYÁK

A hitelkártyával való visszaélések elkerülése érdekében szükségünk van ügyfeleink hitelkártyáinak másolatára.

A MÁSOLATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • a kártyatulajdonos neve;

 • a hitelkártyaszám első 4 és utolsó 4 számjegye;

 • az érvényesség dátuma (még érvényes); 

 • a kártyatulajdonos aláírása (takarja le a CVV2-kódot).

A hitelkártyájukon (számlájukon) nagy forgalmat lebonyolító ügyfelektől egy nyilatkozat küldését kérjük a betétjeikről.