Συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

Γίνετε επιτυχημένος συνεργάτης μας. Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να σας παρέχουμε βοήθεια για το πώς να γίνετε Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπός μας.

Ποιος είναι ο Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος: Ένα άτομο που διαμένει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενεργεί υπό πλήρη και άνευ όρων ευθύνη μόνο μίας Επενδυτικής Εταιρείας ενός κράτους-μέλους.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο:

– λήψη και αποστολή μιας παραγγελίας αναφορικά με οικονομικά όργανα, την οποία η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να παρέχει

– Προώθηση επενδυτικών ή/και επικουρικών υπηρεσιών

– Προσέλκυση πελατών ή πιθανών πελατών. Κάλυψη οικονομικών οργάνων

Απαιτήσεις:

– Κατάλληλοι υπάλληλοι με σχετικές ικανότητες, γνώση και εμπειρία

– Γραφείο με έδρα σε ένα κράτος-μέλος

Πλεονεκτήματα για συνεργάτες:

πακέτο ανταγωνιστικών αποδοχών
πρόσβαση στην ανάλυση αγορών
υποστήριξη καθ όλη την ημέρα
συνεργασία με εδραιωμένο, αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο μεσίτη

Πλεονεκτήματα για πελάτες:

γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών
οικονομικό ημερολόγιο και ειδήσεις απευθείας στην πλατφόρμα
δημιουργία διαγραμμάτων τιμών
εισαγωγή και διόρθωση απευθείας στα γραφήματα
συναλλαγές εν κινήσει χάρη στις εφαρμογές για κινητά

Παρέχουμε ανταγωνιστικές αποδοχές στους Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους μας, οι οποίοι συστήνουν πιθανούς πελάτες/πελάτες στην Εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο tiedagents@begincapitalmarkets.com.

Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 76.69% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Οι συναλλαγές αυτών των προϊόντων είναι επισφαλείς και ενδέχεται να χάσετε όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν ενδιαφέρεστε για αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας:
Υποχρεωτικό πεδίο