Εκπαίδευση

Η διαπραγμάτευση με χρήση μόχλευσης είναι επικίνδυνη. Δείτε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν τα μέσα κινδύνου.