🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Obchodování je riskantní a celá vaše investice může být ohrožena

CapitalPanda | Přehled společnosti Thyssenkrupp AG

Nejnovější zprávy

Přečtěte si aktuální novinky z finančního prostředí a odborné články od našeho analytika.

Přehled společnosti Thyssenkrupp AG

Společnost Thyssenkrupp AG se chystá v roce 2022 uvést na burzu svůj podnik zabývající se výrobou elektrolýz pod názvem Nucera s možným oceněním kolem 5 miliard eur.[1]

Agentura Moody's potvrdila rating společnosti Thyssenkrupp AG na úrovni B1 a zlepšila výhled ze stabilního na pozitivní.[2]

Agentura Moody's zlepšila výhled společnosti Thyssenkrupp

Podle Goetze Grossmanna, viceprezidenta agentury Moody's a hlavního analytika TK: "Změna výhledu na pozitivní oceňuje posílení provozních výsledků TK ve finančním roce končícím v září 2021 (2020/21), výrazné oživení zisku a výrazně snížené čerpání hotovosti ve srovnání s předchozím rokem."

Pozitivní výhled naznačuje, že rating TK by mohl být v příštích 12-18 měsících zvýšen, pokud by se (1) jeho úvěrové ukazatele v průběhu roku 2021/22 podstatně zlepšily, jak Moody's v současné době předpokládá, a následně by se viditelně udržely úrovně odpovídající ratingu Ba3, a (2) záporné FCF by se v průběhu roku 2021/22 postupně snižovaly směrem k rentabilitě. Agentura Moody's by rovněž očekávala, že TK si udrží solidní likviditu a zodpovědnou finanční politiku zaměřenou na snižování zadluženosti, aby získala zvýšení ratingu, a to i v případě, že dojde k dalším úpravám portfolia.

 

IPO Nucera v roce 2022[3]

Osoby obeznámené se situací uvedly, že strojírenská společnost plánuje v letošním roce uvést na burzu svou divizi elektrolýzních závodů a přejmenovat ji na Nucera, což může firmu ocenit až na 5 miliard eur (5,7 miliardy USD). V návaznosti na nabídku práv společného podniku s italskou společností Industrie De Nora SpA si Thyssenkrupp hodlá ponechat více než 50 % akcií.

Denis Krude, generální ředitel společnosti Nucera, v rozhovoru uvedl: "Ve společnosti roste povědomí o tom, že musíme něco udělat se změnou klimatu." "Chceme využít tohoto vysokého růstu na trhu s vodíkem."

Podle Krudeho Thyssenkrupp doufá, že z nabídky akcií získá zhruba 600 milionů eur, což znamená volně obchodovatelný podíl ve výši 10 až 20 %, který vychází z hodnot podniku podle analytiků pohybujících se mezi 3 a 6 miliardami eur.

Ačkoli je tento krok stále v plenkách, vodík je označován za řešení pro snížení emisí z průmyslových činností náročných na emise uhlíku, jako je chemická výroba a výroba oceli. Neobvyklý nárůst cen elektřiny a zemního plynu také upozornil na potřebu rozmanitých zdrojů energie v Evropě, kde se odvětví připravují na vysoký cíl Evropské unie, kterým je dosažení uhlíkové neutrality kontinentu, což vyvolalo vlnu zelených primárních veřejných nabídek (IPO).

Očekávání[4]

Konsenzuální cílová cena pro Thyssenkrupp AG od 13 analytiků, kteří poskytují 12měsíční předpovědi, je 13,98, přičemž nejvyšší odhad je 18,00 a nejnižší 10,00. Z předchozí ceny 10,82 odráží mediánová projekce růst o +29,3 %.

 

Přehledovou zprávu připravil Jozo Perić, vedoucí oddělení řízení portfolia a investičního výzkumu.

 

 

* Výhledová prohlášení jsou založena na předpokladech a současných očekáváních, která mohou být nepřesná, nebo vycházejí ze současného ekonomického prostředí, které se může změnit. Tato prohlášení nezaručují budoucí výkonnost. Zahrnují rizika a další nejistoty, které je obtížné předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

 

 

 

[1] Thyssenkrupp and spin-off: https://finance.yahoo.com/news/thyssenkrupp-keep-control-5-7-072113811.html

[2] Moody's Thyssenkrupp: https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-thyssenkrupp-AGs-B1-CFR-changes-outlook-to-positive--PR_459903

[3] Coinbase NFT: https://investor.coinbase.com/financials/quarterly-results/default.aspx

[4] marketscreener.com: https://www.marketscreener.com/quote/stock/COINBASE-GLOBAL-INC-121300010/

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

CapitalPanda | Jak si momentálně vede Yen?
17.05.2022

Jak si momentálně vede Yen?

Podle průzkumu expertů Nikkei jsou spotřebitelské ceny v Japonsku na cestě k tomu, aby tento měsíc poprvé od roku 2015 vzrostly o 2 %.  Navzdory snaze Bank of Japan zajistit od té doby stabilní d...

CapitalPanda | Kam směřuje cena zlata?
09.05.2022

Kam směřuje cena zlata?

Ceny zlata ovlivňuje kombinace nabídky, poptávky a investiční aktivity. To se zdá být poměrně jasné, avšak způsob, jakým se tyto složky vzájemně ovlivňují, je někdy neintuitivní.