Capitalpanda | Smluvní zástupce

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Statement.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Smluvní zástupce

Staňte se naším úspěšným partnerem. Pokud chcete, můžeme vám nabídnout pomoc s tím, jak se stát naším smluvním zástupcem. 

Kdo je smluvním zástupcem: Osoba působící v členském státě EU, která jedná ve jménu pouze jedné investiční společnosti s plnou a bezpodmínečnou odpovědností.

Služby, které obvykle nabízí smluvní zástupce:

– přijímání a předávání objednávek týkajících se finančních nástrojů společnosti

– propagace investičních, případně podpůrných služeb

– získávání klientů nebo potenciálních klientů

– umístění finančních instrumentů; případně poskytování poradenství klientům nebo potenciálním klientům ohledně finančních nástrojů nebo služeb společnosti

Požadavky:

– vhodní zaměstnanci s příslušnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi

– mají sídlo v některém z členských států Evropské unie

Výhody pro partnery:

konkurenceschopné odměňování
přístup k analýzám
podpora kdykoliv v průběhu dne
spolupráce s dobře zavedeným a licencovaným makléřem s dohledem

Výhody pro klienty:

rychlé provádění obchodů
ekonomický kalendář a novinky na trhu k dispozici přímo na platformě
tvorba cenových digramů
zadání hodnot a opravy přímo v grafech
obchodování i za pohybu díky mobilním aplikacím

Smluvním zástupcům poskytujeme konkurenceschopnou odměnu. Další podrobnosti týkající se náležité odměny pro smluvní zástupce získáte, když nás budete písemně kontaktovat na adrese support@capitalpanda.com.

Kontaktujte nás

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře:
Povinné pole