🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Obchodování je riskantní a celá vaše investice může být ohrožena

CapitalPanda | Může se IBM vrátit k růstu?

Nejnovější zprávy

Přečtěte si aktuální novinky z finančního prostředí a odborné články od našeho analytika.

Může se IBM vrátit k růstu?

International Business Machines (IBM) je technologická společnost, která poskytuje softwarové a hardwarové služby a produkty, včetně cloudu a umělé inteligence. Na akcie IBM máme neutrální názor.

 

Roky nedostatečné výkonnosti

 

Akcie IBM již řadu let dosahují slabších výsledků. Při pohledu pod pokličku je snadné pochopit proč. Ačkoli se dividenda zvyšuje, tržby a zisky již deset let vytrvale klesají. Volný peněžní tok také po většinu minulého desetiletí klesal, ale v roce 2020 a v posledních 12 měsících zaznamenal výrazný nárůst.

 

Je důležité mít na paměti, že IBM v roce 2019 utratila více než 30 miliard dolarů za akvizici společnosti Red Hat. Takže trvalo tři roky, než se podařilo vygenerovat dostatečné volné peněžní toky, aby se vynaložené prostředky vrátily. To však platí pro všechny provozní segmenty; samotná akvizice pravděpodobně generuje volné peněžní toky ve výši 1 až 2 miliard USD (FCF pro Red Hat se v roce 2019 pohyboval kolem 1 miliardy USD).

 

Navíc z 12 provozních kategorií společnosti pouze čtyři z nich skutečně rostly. To ukazuje, že v jejích účetních knihách je spousta mrtvé váhy.

 

Potenciální růstové katalyzátory

 

IBM se snaží zbavit zaostávajících obchodních jednotek, nedávno oddělila společnost Kyndryl (KD). Představa je taková, že zaměřením se na své klíčové segmenty se vrátí k růstu. Uvolněním zdrojů bude moci poskytovat lepší služby.

 

Společnost nyní zkoumá možnost prodeje své ztrátové divize umělé inteligence Watson Health. Poté, co IBM vynaložila přibližně 4 miliardy dolarů na vytvoření této jednotky, se jí chce zbavit za přibližně 1 miliardu dolarů. Přestože dopad bude minimální (jednotka generuje příjmy ve výši 1 miliardy USD), ukazuje to na její odhodlání k této strategii.

 

Investoři by proto měli očekávat, že budou i nadále zaznamenávat klesající příjmy, dokud IBM neprovede očistu svých aktivit. V ideálním případě by to mělo pomoci zlepšit marže a volné peněžní toky do budoucna. [1]

 

Dividenda

 

Investory do akcií IBM obecně nejvíce zajímá dividenda. V současné době dosahuje dividendového výnosu 4,81 %, což je výrazně nad sektorovým průměrem 0,69 %. Při pohledu na hodnotu volného peněžního toku LTM ve výši 13,8 miliardy dolarů vypadá výplata dividendy ve výši 5,8 miliardy dolarů bezpečně. [2]

 

Podíváme-li se na vývoj dividendového výnosu, vidíme, že dividendový výnos společnosti IBM zůstává v posledních několika letech relativně stabilní. Dividendový výnos společnosti ve výši 4,81 % je blízko spodní hranice svého rozpětí, což znamená, že se nachází na vyšší hranici svého oceňovacího rozpětí.

 

Pokud si však chce IBM udržet růst dividendy, musí do budoucna zodpovědně přistupovat k akvizicím. V současné době má dluh ve výši téměř 53,2 miliardy USD, přičemž velká část z něj připadá na akvizici společnosti Red Hat v roce 2019.

 

Vzhledem k očekávanému růstu úrokových sazeb by nebylo moudré zadlužovat se ještě více kvůli dokončení další masivní akvizice. Takový krok by nepochybně zatížil její cash flow a ohrozil růst dividend. [3]

 

Názor Wall Street

 

Pokud se obrátíme na Wall Street, IBM má konsenzuální hodnocení " mírný nákup" na základě pěti "nákupů" a tří "držení" přidělených v posledních třech měsících. Průměrná cílová cena IBM ve výši 155,90 USD znamená 15,6% potenciál růstu. [4]

 

Závěr

 

IBM se již několik let nedaří. Vedení společnosti si je toho vědomo a snaží se vrátit společnost zpět k růstu. Přesto bychom raději počkali, zda jeho strategie správné velikosti bude skutečně fungovat a vrátí společnost k růstu a udrží dividendu v bezpečí. V důsledku toho zůstáváme u společnosti IBM neutrální.

 

[1,2,3,4] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

 

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.