Licence a předpisy

CapitalPanda je registrovaná značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., kyperské investiční firmy (CIF), na kterou dohlíží a reguluje ji Kyperská komise pro cenné papíry a burzy (CySEC), má licenci CIF č. 274/15.

Byla jí udělena licence k poskytování zvláštní investičních a doplňkových služeb ve vztahu k jednomu nebo více finančním instrumentům, které jsou uvedeny v Části I, Části II a Části III prvního dodatku zákona 87 (I)/2017 o poskytování investičních služeb, o provádění investičních činností a o provozovaní regulovaného trhu.

Další informace o autorizovaných službách naleznete zde.

Všechny předsmluvní informace určené klientovi naleznete na našich webových stránkách zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty Trade online d.o.o.Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C.Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o. a ProfitLevel d.o.o.

Investiční služby:

 1. Přijímání a přenos objednávek ve vztahu k jednomu nebo více finančním prostředkům

 2. Provedení pokynů jménem klientů

 

Pomocné služby:

 1. Uchovávání a správa finančních prostředků na účet klientů včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zabezpečení

 2. Poskytnutí úvěrů nebo půjček investorovi, aby mu bylo umožněno uskutečnit transakci v jednom nebo více finančních nástrojích, pokud je společnost, která poskytla úvěr nebo půjčku, zapojena do transakce

 

Finanční nástroje:

 1. Převoditelné cenné papíry

 2. Instrumenty peněžního trhu

 3. Podíly v podnicích kolektivního investování

 4. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finančních opatření, které se mohou vyrovnat fyzicky nebo v hotovosti

 5. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o forwardové sazbě a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vyrovnané v hotovosti, nebo mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby jedné ze stran (jinak než z důvodu selhání nebo jiného ukončení smlouvy)

 6. Opce, termínované obchody, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF

 7. Opce, termínované obchody, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze fyzicky vyrovnat jinak než je uvedeno v bodě 6 části III, které nejsou určeny pro komerční účely a které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, zda jsou mimo jiné zúčtované a vyrovnané prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání

 8. Derivátové nástroje pro přenos rizika

 9. Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD)

 10. Opce, termínované obchody, swapy, dohody o termínovaných úrokových sazbách a všechny ostatní derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb za přepravu, povolenek nebo míry inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které mohou být vyrovnané v hotovosti na základě volby (jinak než z důvodu neplnění nebo jiné události ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření, která nejsou v této části uvedeno jinak, a které mají charakteristiky jiných derivátů s ohledem na to, zda se mimo jiné obchoduje na regulovaném trhu nebo v MTF, se vypořádávají a vyrovnávají prostřednictvím uznaných zúčtovacích středisek nebo podléhají pravidelným požadavkům na dodatečné vyrovnání

Cross-Border Services to the Member States

Country Regulator
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Proč my?

Zajišťujeme vysoce kvalitní služby potřebné pro využití příležitostí na trhu

Přístup orientovaný na zákazníka

Jsme makléř STP - máme přímý přístup na mezibankovní trh, příkazy přenášíme přímo na trh.

Zákaznická podpora v místních jazycích

Propracovaný systém vzdělávání

Kontaktujte nás

Chcete se dovědět více? Zavolejte nám na tel. nebo nám napište na mailovou adresu

+357-25-030-536
support@capitalpanda.com